Gurdjieff International Review

ALL AND EVERYTHING
(HEPSİ VE HER ŞEY)

Üç Seride On Kitap

G. I. Gurdjieff


İLK SERİ: “An Objectively Impartial Criticism of the Life of Man” (İnsan Hayatının Objektif Olarak Tarafsız Bir Eleştirisi) veya “Beelzebub’s Tales to His Grandson” (Beelzebub’ın Torununa Hikayeleri) başlığı altında üç kitap.

İKİNCİ SERİ: “Meetings with Remarkable Men” (Dikkate Değer İnsanlarla Karşılaşmalar) ortak başlığı altında üç kitap.

ÜÇÜNCÜ SERİ: “Life is Real Only Then, When ‘I Am’” (Hayat Ancak “Ben Olduğumda” Gerçektir) ortak başlığı altında dört kitap.

Hepsi bütünüyle yeni mantıksal muhakeme prensiplerine göre yazılmış ve tam anlamıyla aşağıdaki üç ana problemin çözümüne yöneltilmiştir:

İLK SERİ: Acımasızca, hiçbir uzlaşma olmaksızın, okuyucunun akıl yürütmesi ve duygularındaki, dünyada var olan her şeye dair yüzyıllardır kök salmış inanç ve görüşleri yok etmek.

İKİNCİ SERİ: Okuyucuyu yeni bir yaratım için gereken malzemeyle bilgilendirmek ve bunun sağlamlığını ve kalitesini kanıtlamak.

ÜÇÜNCÜ SERİ: Okuyucunun akıl yürütmesinde ve duygularında, şimdi algıladığı hayali dünyanın değil de gerçekte var olan dünyanın gerçek ve fantastik olmayan bir temsilinin doğmasına yardımcı olmak.

Dostça Tavsiye

[Basıma hazır olan bu kitabı yayıncıya teslim ettiği sırada yazar tarafından doğaçlama olarak yazılmıştır.]

Çağdaş insanların duyduklarından ve okuduklarından gelen yeni izlenimleri algılamadaki verimlilikleri hakkında yaptığım deneysel belirlemeler sırasında vardığım bir çok çıkarım ve sonuca göre ve tam şimdi hatırıma gelen, çok eski zamanlardan günümüze aktarılan bir halk deyişine göre: “Herhangi bir dua ancak üç kez söylenirse Yüksek Güçler tarafından duyulur ve uygun bir karşılık alınır:

İlki—kişinin anne ve babasının ruhlarının iyiliği veya huzuru için.
İkincisi—kişinin komşusunun iyiliği için.
Ve ancak üçüncüsü—kişinin kendisi için.”

Yayına hazır olan bu kitabın ilk sayfasında şunu tavsiye etmeyi gerekli buluyorum: “Yazılı açıklamalarımın her birini üç kez okuyun:

İlki—en azından tüm çağdaş kitap ve gazetelerinizi okumaya alışık olduğunuz mekanik şekilde.
İkincisi—başka bir kişiye yüksek sesle okuyormuş gibi.
Ve ancak üçüncüsünde—yazılarımın özünü çaba gösterip anlayın.”

Ancak o zaman yazılarım hakkında sadece kendinize özgü tarafsız yargınızı oluşturabileceğinize güvenebilirsiniz. Ve ancak o zaman beklediğim ve sizin için tüm varlığımla dilediğim özel faydayı anlayışınıza göre elde edebileceğinize dair umudum gerçekleşebilir.

Copyright © 1950 G. I. Gurdjieff
This webpage © 2003 Gurdjieff Electronic Publishing
Revision: January 1, 2003