French Italian Russian Portuguese English

Gurdjieff
International Review

George Ivanovitch Gurdjieff’in geçmişi, yazıları ve öğretilerine ilişkin bilgi veren denemeler ve yorumlar içeren Gurdjieff International Review’a hoş geldiniz.

Gurdjieff olağanüstü bir insandı, gerçek anlamda bir ustaydı. Öğretileri en temel sorularımıza hitap eder: Ben kimim? Neden buradayım? Hayatın ve özellikle insan hayatının amacı nedir? Gurdjieff genç bir adamken amansızca bu soruların peşine düştü ve pratik cevapların çok eski geleneklerin içinde bulunduğuna kanaat getirdi. Yıllar süren araştırma ve uygulamaları sonucunda cevapları keşfetti ve daha sonra, öğrendiklerini Batı dünyasının anlayabileceği şekilde düzenlemeye koyuldu. Gurdjieff modern hayatın anormal koşulları yüzünden artık işlevlerimizi uyumlu bir şekilde yerine getiremediğimizi savunuyordu. Uyumlu olabilmek için “kendi üzerinde çalışma” ile yeni melekeler geliştirmemiz—veya gizli kalmış potansiyelleri gerçekleştirmemiz—gerektiğini gösterdi. Öğretilerini ve fikirlerini üç şekilde sundu: aklımıza, duygularımıza ve fiziksel bedenimize karşılık gelen yazılar, müzik ve hareketler.

G. I. Gurdjieff’in Konuşma ve Yazılarından Alıntılar

Felsefe, din, bilim ve psikoloji üzerine seçilmiş bu alıntılar, Gurdjieff’in yazılarının önemli bölümlerinden ve konuşma notlarından alınmıştır.

Gurdjieff, G. I.
Michel de Salzmann

Dr. de Salzmann, Gurdjieff’in hayatı, yazıları ve “ardında, bilincin geliştirilmesi için özel bir metodolojiyi barındıran bir okul bırakan”, “insanların benzersiz bir ‘uyandırıcısı’” ve bir ruhsal öğretmen olarak yarattığı etki üzerine bilgi veren düşüncelerle dolu bir özet sağlıyor. “Gurdjieff öğretisi… modern zamanların en içe işleyen ruhsal öğretilerinden biri olarak ortaya çıkmıştır.”

G. I. Gurdjieff’in Yazılarına Giriş
J. Walter Driscoll

Bu özet, yazarın Gurdjieff: a Reading Guide (Gurdjieff: Bir Okuma Rehberi) adlı eserinden alınmıştır. Kısaca Gurdjieff’in yazılarının ve konuşmalarının yayınlanan notlarının içeriğini ve yayınlanma tarihçesini anlatır.

All and Everything (Hepsi ve Her Şey)
G. I. Gurdjieff

Hepsi ve Her Şey’inin bu ilk iki sayfasında Gurdjieff “Hepsi bütünüyle yeni mantıksal muhakeme prensiplerine göre yazılmış olan” yazılarının konusunu ve amacını kısaca tarif etmektedir.

G. I. Gurdjieff

“Yüreğin gerçeğini özleyen, arayan, hayatın getirdiği problemleri çözmeye çabalayan, şeylerin ve olayların özüne ve kendi varlıklarının içine nüfuz etmeye çalışan sorgulayıcı zihinler vardır. Bir insan sağlam şekilde muhakeme eder ve düşünürse, bu problemleri çözerken hangi yolu takip ederse etsin, kaçınılmaz şekilde kendisine dönmeli ve işe, kendisinin ne olduğu ve içinde bulunduğu dünyadaki yerinin ne olduğu probleminin çözümüyle başlamalıdır.”

G. I. Gurdjieff


Çeviren: Işıl Çetin

Copyright © 2003
Gurdjieff Electronic Publishing

1 Ocak 2013